Làm giàu oxy qua các đập tràn trên hồ Yên Sở

  • Trần Đức Hạ

Tóm tắt

Các hồ chứa nước Yên Sở đóng vai trò điều tiết và giảm công suất trạm bơm nước mưa cho thành phố Hà Nội. Hồ tiếp nhận nước mưa và nước thải qua 3 đập tràn khí-cao su. Mặt khác, hồ Yên Sở còn là nơi vui chơi của cư dân và khách du lịch. Hiện nay, một phần nước thải Hà Nội xả vào các hồ chứa Yên Sở trước khi bơm ra sông Hồng. Nghiên cứu này tập trung thiết lập mô hình toán thực nghiệm để tính toán lượng oxy khuếch tán vào nước khi qua đập tràn vào hồ. Một hệ thống đập tràn nối các hồ để tăng cường làm giàu oxy trong nước hồ đã được đề xuất.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)