Tôn chỉ và Mục đích

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (Tạp chí KHCN Xây dựng) thuộc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (ĐHXDHN) là tạp chí khoa học có phản biện chuyên về lĩnh vực xây dựng, được phát hành định kỳ 5 số/năm bằng tiếng Việt với mã số ISSN 2615-9058 và 3 số/năm bằng tiếng Anh với mã số ISSN 1859-2996. Tạp chí được xuất bản từ năm 2007 (bằng tiếng Anh từ năm 2016). Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng là nơi công bố những kết quả nghiên cứu mới và ứng dụng trong lĩnh vực xây dựng mà chưa đăng hoặc đang gửi phản biện ở bất kỳ tạp chí nào khác, bao gồm: xây dựng nhà dân dụng và công nghiệp; xây dựng cầu và đường; công trình biển, thủy điện, cảng biển; vật liệu xây dựng; cơ khí xây dựng; kiến trúc và qui hoạch; kinh tế và quản lý xây dựng; kỹ thuật môi trường; công nghệ thông tin. Các bài báo gửi đăng ở Tạp chí được phản biện kín hai chiều bởi ít nhất hai Người phản biện có uy tín. Quy trình gửi bài, phản biện và xuất bản được thực hiện trên Hệ thống trực tuyến tại trang web của Tạp chí.