Tạp chí Khoa học và Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) đã được cấp lại Giấy phép hoạt động tạp chí in và điện tử số 118/GP-BTTTT ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong đó có Tổng biên tập mới và các kỳ xuất bản bằng tiếng Việt theo quý vào các tháng 2, 5, 8 và 11 (bằng tiếng Anh vào các tháng 3, 6, 9 và 12). Giấy phép mới này thay thế cho các giấy phép cũ được cấp vào các năm 2007, 2012 và 2016.