Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD)
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (ĐHXDHN)
Tầng 4, nhà Thư Viện, số 55, đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
ĐT: 024 3215 1343; E-mail: stce@huce.edu.vn
Website: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn

Người liên hệ chính

JSTCE
Đinh Văn Thuật, Tổng biên tập

Người hỗ trợ kỹ thuật

Nguyễn Hương Thảo, Thư ký
Điện thoại 0812361293