Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội bắt đầu hoạt động từ ngày 17 tháng 2 năm 2007 theo Giấy phép hoạt động báo chí số 18/GP-BVHTT của Bộ Văn hoá và Thông tin với số lượng xuất bản ban đầu là 4 số/năm. Tiếp theo, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng đã tăng số lượng xuất bản thành 5 số/năm bằng tiếng Việt và 1 số/năm bằng tiếng Anh theo Giấy phép sửa đổi, bổ sung số 299/GP-BTTTT ngày 6 tháng 6 năm 2016 của được Bộ Thông tin và Truyền thông.

Với nhu cầu công bố và trao đổi các kết quả nghiên cứu khoa học của các giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội nói riêng và các nhà khoa học trong nước nói chung ngày càng tăng, theo Công văn số 76/BTTTT-CBC của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 12 tháng 1 năm 2018, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng tiếp tục tăng số lượng xuất bản thành 3 số/năm bằng tiếng Anh và 5 số/năm bằng tiếng Việt. Mã số ISSN 1859-2996 được sử dụng cho các số bằng tiếng Anh và mã số ISSN 2615-9058 cho các số bằng tiếng Việt.

Trải qua quá trình phát triển không ngừng cả về số lượng và chất lượng, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng đã dần khẳng định được vị thế của một tạp chí khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực xây dựng. Tạp chí được đánh giá là một diễn đàn tốt cho các nhà khoa học trong nước và quốc tế trao đổi, công bố các kết quả nghiên cứu mới nhằm phục vụ cho nhu cầu hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển ứng dụng trong thực tiễn sản xuất thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản của đất nước, bao gồm các ngành: xây dựng nhà dân dụng và công nghiệp; xây dựng cầu và đường; công trình biển, thủy điện, cảng biển; vật liệu xây dựng; cơ khí xây dựng; kiến trúc và qui hoạch; kinh tế và quản lý xây dựng; kỹ thuật môi trường; công nghệ thông tin.

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng hiện đang dần từng bước nâng cao chất lượng các bài báo khoa học và quy trình biên tập tạp chí trực tuyến theo tiêu chuẩn quốc tế. Để Tạp chí tiếp tục khẳng định được uy tín trong nước và hội nhập quốc tế cần có sự nỗ lực đóng góp rất lớn của các nhà khoa học ở trong nước và quốc tế.

Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng rất vui nhận được sự đóng góp nhiệt tình của các nhà khoa học ở trong và ngoài nước bằng cách đăng ký trở thành thành viên để gửi bài đăng trên Tạp chí và đọc nhận xét phản biện các bài báo gửi đến Tạp chí. Ban Biên tập xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, đóng góp nhiệt tình, quý báu của các nhà khoa học, các tác giả đã gửi bài và đọc nhận xét phản biện bài gửi đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng./.

Website: https://stce.huce.edu.vn