Nghiên cứu chế tạo bê tông chịu nhiệt sử dụng xi măng poóclăng hỗn hợp

  • Nguyễn Văn Đồng
  • Nguyễn Nhân Hòa
  • Nguyễn Ngọc Lâm
  • Bùi Thị Hoa
  • Vũ Minh Đức

Tóm tắt

Trên cơ sở xi măng poóclăng hỗn hợp - PCB 30 Hoàng Mai, bài báo trình bày các nghiên cứu về sử dụng phế liệu, phế thải SM làm phụ gia khoáng nghiền mịn và làm cốt liệu để chế tạo bê tông chịu nhiệt cho các công trình làm việc ở nhiệt độ 800-1000 độ C.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
14-02-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>