Nghiên cứu chế tạo vật liệu gốm tường nhẹ lát mặt

  • Lương Thị Hoàng Yến
  • Vũ Minh Đức
  • Phạm Thị Vinh Lanh
  • Nguyễn Nhân Hòa

Tóm tắt

Từ các nguyên liệu địa phương, các phế liệu, phế thải, đề tài đã tiến hành nghiên cứu chế tạo vật liệu gốm tường nhẹ có lớp màu trang trí, dùng để lát mặt ngoài công trình. Đề tài cũng đã thiết lập được dây chuyền công nghệ chế tạo sản phẩm gốm tường nhẹ có lớp màu trang trí theo công nghệ tạo hình gạch hai lớp.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)