NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG MẠNG LƯỚI VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG TRONG ĐÔ THỊ

  • Vũ Minh Tâm Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng
  • Lương Tuấn Anh Khoa Vận tải Kinh tế, Trường Đại học Giao thông vận tải
  • Nguyễn Việt Phương Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng
  • Nguyễn Văn Bích Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng

Tóm tắt

Hệ thống vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước phát triển đáng kể, song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại ngày càng cao của dân cư đô thị. Trong thời gian sắp tới, với sự xuất hiện của các phương thức vận tải có sức chứa lớn như đường sắt đô thị, BRT, mạng lưới VTHKCC sẽ trở lên ngày càng phức tạp, mỗi phương thức có những đặc điểm riêng làm cho việc kết nối, phối hợp hoạt động trên toàn mạng lưới trở nên phức tạp hơn. Bài báo tổng hợp các kinh nghiệm phát triển mạng lưới VTHKCC tại một số thành phố lớn trên thế giới như London, Berlin; và nghiên cứu một số phương pháp phối hợp hành trình, biểu đồ vận hành hệ thống VTHKCC nhằm nâng cao hiệu quả vận hành cũng như chất lượng dịch vụ VTHKCC, tối ưu nhu cầu đi lại của người dân trong đô thị. Để từ đó có thể làm cơ sở để áp dụng cho hệ thống VTHKCC ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khóa: Vận tải công cộng; mạng lưới xe buýt; tuyến tàu điện ngầm; phối hợp vận hành; điểm trung chuyển.

Nhận ngày 13/7/2016, chỉnh sửa ngày 27/7/2016, chấp nhận đăng 20/8/2016

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-08-2016
Chuyên mục
Bài báo khoa học