THIẾT KẾ LAN CAN PHÒNG HỘ ĐƯỜNG CAO TỐC THEO NĂNG LƯỢNG VA ĐÂM CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BƯỚC ĐẦU KIẾN NGHỊ Ở VIỆT NAM

  • Bùi Phú Doanh Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng
  • Nguyễn Việt Phương Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng
  • Vũ Minh Tâm Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng
  • Hoàng Quốc Long Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng

Tóm tắt

Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của nền kinh tế, Việt Nam đã đầu tư và xây dựng không ngừng mạng lưới đường cao tốc hiện đại. Tuy nhiên, trong quá trình đi vào khai thác sử dụng, một số tuyến đường cao tốc hiện nay xuất hiện nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, trong đó xuất hiện các vụ tai nạn mà phương tiện giao thông đã đâm thủng dải phân cách giữa (với hai hàng lan can phòng hộ) và lan can phòng hộ lề đường, vượt ra khỏi dải đất dành cho đường. Qua các vụ tai nạn trên cho thấy yêu cầu đối với độ cứng chịu năng lượng va đâm của lan can phòng hộ tùy theo vị trí còn chưa được bảo đảm, cũng như cần phải hoàn thiện “Tiêu chuẩn thiết kế công trình an toàn phòng hộ trên đường cao tốc”. Bài báo giới thiệu lựa chọn loại hình lan can phòng hộ đường cao tốc theo năng lượng va đâm của các nước trên thế giới và kiến nghị áp dụng cho điều kiện nước ta.

Từ khóa: Đường cao tốc; công trình an toàn phòng hộ; lan can phòng hộ; năng lượng va đâm.

Nhận ngày 14/6/2016, chỉnh sửa ngày 28/6/2016, chấp nhận đăng 20/8/2016

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-08-2016
Chuyên mục
Bài báo khoa học