Các phương pháp xác định điểm đen về tai nạn giao thông

  • Đỗ Duy Đỉnh
  • Vũ Hoài Nam
  • Nguyễn Quang Đạo

Tóm tắt

Điểm đen về tai nạn giao thông (TNGT) được hiểu là vị trí nguy hiểm mà tại đó thường xuyên xảy ra TNGT. Tiêu chí để xác định điểm đen được ban hành theo quyết định số 13/2005/QĐ-BGTVT ngày 02/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Tiêu chí này còn bộc lộ nhiều nhược điểm khi còn gây khó khăn trong việc phân biệt một vị trí có thực sự là điểm đen hay không? Bài báo giới thiệu một số phương pháp xác định điểm đen có tính khoa học, chính xác hơn hiện đang được sử dụng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)