Nghiên cứu áp dụng giải pháp quản lý nhu cầu đỗ xe cho các khu vực trung tâm đô thị ở Việt Nam

  • Đinh Văn Hiệp

Tóm tắt

Các thành phố lớn ở Việt Nam hiện đang phải đối mặt với sự thiếu hụt về diện tích bãi đỗ xe so với nhu cầu và gặp khó khăn trong việc mở rộng diện tích bãi đỗ xe do vấn đề về chi phí mặt bằng, đặc biệt ở các khu vực trung tâm đô thị. Giải pháp quản lý nhu cầu đỗ xe được cho là khá hiệu quả trong việc giảm sự tập trung của nhu cầu đỗ xe thông qua việc hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân và đồng thời chuyển dịch sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng sẵn có trong các khu vực trung tâm, cũng như quản lý tốt nhu cầu đỗ xe ở những khu vực xung quanh. Bài báo này nhằm phân tích, đánh giá tính khả thi và tính phù hợp khi áp dụng giải pháp quản lý nhu cầu đỗ xe trong các khu trung tâm đô thị; đồng thời tiến hành khảo sát thực trạng và áp dụng giải pháp cụ thể cho quận Hoàn Kiếm. Bên cạnh đó, một số ứng dụng hệ thống giao thông thông minh đã được đề xuất nhằm tăng tính hiệu quả của việc áp dụng các giải pháp quản lý nhu cầu đỗ xe. Kết quả nghiên cứu góp phần định hướng một cách hiệu quả trong quản lý và vận hành giao thông đô thị ở Việt Nam.

Từ khóa: Trung tâm đô thị; giao thông đô thị; ùn tắc giao thông; quản lý nhu cầu đỗ xe; giao thông thông minh.

Nhận ngày 16/02/2017, chỉnh sửa ngày 29/3/2017, chấp nhận đăng 30/5/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-10-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học