Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu áp dụng giải pháp quản lý nhu cầu đỗ xe cho các khu vực trung tâm đô thị ở Việt Nam Tải về Tải tệp PDF