Giải pháp ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trong quản lý và vận hành giao thông đô thị tại Việt Nam

  • Đinh Văn Hiệp

Tóm tắt

Nhu cầu đô thị hóa đang diễn ra ngày càng cao, kéo theo lượng dân số  cơ học và lượng phương tiện tham gia giao thông gia tăng dẫn đến tình trạng tắc nghẽn giao thông trở nên nghiêm trọng và làm tổn hại đến môi trường sống đô thị. Việc ứng dụng giải pháp hệ thống giao thông thông minh (GTTM) đã đem lại hiệu quả cao trong việc giải quyết các vấn đề  về giao thông đô thị, đáp ứng được lợi ích kinh tế, tiết kiệm thời gian, bảo vệ môi trường, an toàn và tiện nghi cho người tham gia giao thông và hướng tới đô thị văn minh hiện đại. Bài báo  phân tích, làm rõ lợi ích, triển vọng và các tiêu chí triển khai ứng dụng hệ thống GTTM vào quản lý và vận hành giao thông đô thị ở Việt Nam. Từ đó, bài báo kiến nghị các giải pháp ứng dụng dịch vụ GTTM có tính khả thi cao và mức độ ưu tiên áp dụng tương ứng với từng loại đô thị của Việt Nam.

Từ khóa: Giao thông đô thị; ùn tắc giao thông; giao thông thông minh; các giải pháp khả thi cao.

Nhận ngày 6/02/2017, sửa xong 24/02/2017, chấp nhận đăng 21/3/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-03-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học