Thành phần và vi cấu trúc của chất kết dính sử dụng xi măng Poóclăng và tro bay ở nhiệt độ cao

  • Đỗ Thị Phượng Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, 54 đường Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng, Việt Nam
  • Nguyễn Ngọc Lâm Khoa Vật liệu Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Nhân Hòa Khoa Vật liệu Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Vũ Minh Đức Khoa Vật liệu Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: tro bay, nhiệt độ cao, chất kết dính, cường độ nén, vi cấu trúc

Tóm tắt

Xi măng poóclăng (PC) thường bị biến đổi thành phần và tính chất dẫn đến mất khả năng làm việc ở nhiệt độ cao. Do đó, cần thiết phải sử dụng các phụ gia khoáng để cải thiện khả năng chịu nhiệt của PC. Trong nghiên cứu này, PC được thay thế bởi tro bay (FA) với hàm lượng 0%, 20%, 25%, 30% và 35% theo khối lượng. Mẫu chất kết dính được nhào trộn và đúc trong khuôn kích thước 20 ´ 20 ´ 20 mm. Sau khi chế tạo, mẫu được chưng hấp trong 4 giờ. Tiếp theo, mẫu được sấy ở 100 °C trong 24 giờ và đốt nóng tới các nhiệt độ 200, 400, 600 và 800 °C trong 2 giờ với tốc độ không quá 5 °C/phút.  Sau đó, mẫu được làm nguội trong không khí đến nhiệt độ phòng, các tính chất như độ co ngót và cường độ nén được xác định. Kết quả cho thấy PC được thay thế 25,2% FA cho các tính chất được cải thiện tốt nhất ở 800 °C. Bài báo còn thể hiện kết quả nghiên cứu thay đổi thành phần pha, vi cấu trúc bằng các phương pháp phân tích nhiệt trọng lượng (TGA, DTG) và phân tích Rơnghen (XRD).

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
17-11-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học