Tối ưu hóa thành phần bê tông sử dụng tro xỉ nhiệt điện và bột ngói đất sét nung ở nhiệt độ cao

  • Đỗ Thị Phượng Khoa Xây dựng Cầu đường, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, 54 đường Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng, Việt Nam
  • Vũ Minh Đức Khoa Vật liệu Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: bê tông, tro xỉ nhiệt điện, tro bay, bột ngói đất sét nung, nhiệt độ cao

Tóm tắt

Bê tông sử dụng xi măng poóclăng là một trong những loại vật liệu phổ biến trong xây dựng. Tuy nhiên, với những công trình chịu tác động của nhiệt độ cao thì cấu trúc bê tông dễ bị phá hủy nghiêm trọng dưới ảnh hưởng của nhiệt độ. Bài báo giới thiệu một số tính chất cơ lý của bê tông làm việc ở nhiệt độ cao bao gồm cốt liệu từ tro xỉ nhiệt điện, chất kết dính từ xi măng poóclăng (PC) và các phụ gia khoáng tro bay (FA), bột ngói đất sét nung (FGT) với tỷ lệ FA/FGT/PC = 22/12,3/65,7 (%, theo khối lượng). Kết quả thể hiện bê tông có cường độ nén 15 MPa, khối lượng thể tích 1447,5 kg/m3 và độ co ngót 0,27% ở 800 °C. Thành phần tối ưu của bê tông được xác định với tỷ lệ nước/chất kết dính là 0,54 và thành phần hạt cốt liệu với giá trị tính toán n là 0,358.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
17-11-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học