Ảnh hưởng của hàm lượng NA2CO3 đến cường độ của chất kết dính siêu sun phát sử dụng xỉ lò cao và thạch cao phốt pho

  • Vũ Phương Lê Khoa Vật liệu Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Ngọc Lâm Khoa Vật liệu Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Tiến Long Khoa Vật liệu Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Xuân Bách Khoa Vật liệu Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Vũ Tiến Đạt Khoa Vật liệu Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Tiến Dũng Khoa Vật liệu Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: chất kết dính, cường độ, thạch cao phốt pho, xỉ lò cao nghiền mịn

Tóm tắt

Việc nghiên cứu, ứng dụng xỉ lò cao nghiền mịn kết hợp với thạch cao phốt pho để chế tạo chất kết dính siêu sun phát đã được một số nước trên thế giới thực hiện. Tuy nhiên chủ đề này ở Việt Nam còn chưa nhận được nhiều sự quan tâm. Một trong những nhược điểm chính hạn chế tính khả thi của chất kết dính (CKD) này là quá trình thủy hóa và rắn chắc diễn ra tương đối chậm, đặc biệt ở tuổi sớm. Sử dụng muối Na2CO3 có thể khắc phục được nhược điểm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc sử dụng từ 10 đến 20 % PG kết hợp từ 70 đến 80 % xỉ lò cao hạt hóa nghiền mịn (GGBFS) với một hàm lượng nhỏ xi măng và phụ gia kích hoạt có thể chế tạo CKD đạt cường độ nén tương đương xi măng mác 40. Cường độ nén lớn nhất sau 28 ngày tuổi có thể đạt trên 60 MPa. Hàm lượng phụ gia Na2CO3 tối ưu được xác định khoảng 3%. Thời gian đông kết thoả mãn yêu cầu của xi măng dùng trong xây dựng. Việc nghiên cứu sử dụng các loại phế thải công nghiệp để chế tạo CKD sẽ góp phần làm giảm giá thành sản phẩm vữa và bê tông, nâng cao ý nghĩa phát triển xây dựng bền vững ở Việt Nam.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
17-11-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học