Nghiên cứu chế tạo viên xây gạch, blốc từ phế thải tro xỉ nhiệt điện và đá mạt dùng chất kết dính pôlyme silic

  • Nguyễn Văn Hùng Trung tâm tư vấn và dịch vụ Kỹ thuật Xây dựng, Viện Vật liệu Xây dựng, 235 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
  • Vũ Minh Đức Khoa Vật liệu Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Nhân Hòa Khoa Vật liệu Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: tro xỉ nhiệt điện, cốt liệu, chất kết dính pôlyme silic, viên xây gạch, blốc

Tóm tắt

Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu tro xỉ nhiệt điện Cẩm Phả – Quảng Ninh, đá mạt Kiện Khê sau khi khai thác gia công đá, chế tạo viên xây: gạch, blốc, dùng chất kết dính polyme silic (CKD PS). Với phương pháp quy hoạch thực nghiệm đã xác định được thành phần hỗn hợp hạt cốt liệu tối ưu có giá trị khối lượng thể tích (KLTT) lớn nhất với các chỉ số α = 0,186 và q = 0,530 và thời gian làm chặt 60s. Bằng phương pháp thể tích nước tuyệt đối đã xác định được độ rỗng thực tế của hỗn hợp hạt cốt liệu, là cơ sở tính lượng CKD PS để tính thành phần phối liệu viên xây. Bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm, đã xác định được thành phần phối liệu tối ưu, chế tạo viên xây với các tính chất của hỗn hợp vữa phối liệu và tính chất của mẫu viên xây. Thành phần phối liệu viên xây gạch, blốc: cốt liệu = 1950 kg/m3; CKD PS = 227 kg/m3; phụ gia/CKD PS = 0,1164. Bài báo cũng giới thiệu dây chuyền công nghệ sản xuất viên gạch, blốc từ tro xỉ nhiệt điện, đá mạt và CKD.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
25-02-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học