Thu hồi nhiệt khói thải của lò nung tuynel để đun nước nóng

  • Nguyễn Thành Trung

Tóm tắt

Tận dụng nhiệt khói thải của các lò nung tuynel là một giải pháp kỹ thuật đem lại hiệu quả sử dụng năng lượng cao nhất. Phương thức này đã được nhiều cơ sở đề xuất và áp dụng như một giải pháp hiệu quả để tiết kiệm năng lượng trong các ngành sản xuất công nghiệp đồng thời đạt được yêu cầu vệ sinh an toàn lao động. Bài báo giới thiệu tính toán thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống lồng để cung cấp nước nóng cho công nhân trong nhà máy.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học