Quy trình thi công lắp ghép cấu kiện bê tông nhẹ chống cháy cho cột thép chữ H và dầm thép chữ I

  • Chu Thi Hai Ninh
  • Nguyen Dinh Tham
  • Vu Minh Duc

Tóm tắt

Trong bài báo này, quy trình thi công lắp ghép cấu kiện bê tông nhẹ chống cháy (BNCC) cho cột thép chữ H và dầm thép chữ I đã được đề xuất, trong đó cấu kiện BNCC gồm các tấm và blốc viên xây được sử dụng để bọc chống cháy cho các cấu kiện chịu lực cho công trình. BNCC được chế tạo từ xi măng pooc lăng hỗn hợp và phế thải tro bay nhiệt điện có các ưu điểm sau: khối lượng thể tích nhỏ (≤ 800kg/m3), độ dẫn nhiệt thấp, khả năng làm việc ở nhiệt độ cao đến 1000oC. Việc sử dụng vật liệu BNCC có thể đem lại hiệu quả kinh tế và khả năng chống cháy cho công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Nhận ngày 5/12/2017; sửa xong 21/12/2017; chấp nhận đăng 28/02/2018

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
17-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học