Quy hoạch các khu nhà ở xã hội hướng tới phát triển bền vững đô thị tại thành phố Đà Nẵng

  • Nguyễn Thị Thanh Mai
  • Trần Văn Nam

Tóm tắt

Thành phố Đà Nẵng là khu vực kinh tế năng động, thu hút lượng dân nhập cư đô thị lớn, cùng với đó là các dự án phát triển đô thị đi kèm với di dời, tái định cư một bộ phận người dân. Nhu cầu về nhà ở nói chung và nhà ở cho người nghèo, thu nhập thấp và người dân tái định cư vì vậy ngày một tăng cao trong những năm gần đây. Chính quyền thành phố Đà Nẵng đã có những chính sách đẩy mạnh xây dựng các khu nhà ở xã hội trên khắp các quận huyện của thành phố. Đà Nẵng được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về việc triển khai chương trình nhà ở xã hội. Cho đến nay Đà Nẵng đã xây dựng 143 nhà chung cư với 7.349 căn hộ, ngoài ra còn có 26 nhà với 2.339 căn hộ đang hoàn thiện, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối năm 2013. Tuy nhiên, do chưa có chiến lược và quy hoạch tổng thể nên việc lựa chọn địa điểm quy hoạch vẫn còn mang tính tự phát, manh mún. Bản thân các khu nhà ở xã hội này còn gặp nhiều bất cập trong tổ chức hạ tầng, dịch vụ, không gian công cộng xã hội, đặc biệt chưa quan tâm tới nhu cầu việc làm và đặc điểm nghề nghiệp của các đối tượng sinh sống tại đây. Bài viết nhằm mục đích tổng kết các hoạt động xây dựng nhà ở xã hội tại Đà Nẵng những năm qua, tìm hiểu thực trạng trong quy hoạch và tổ chức không gian ở và đề xuất phương án tác động cải tạo và lựa chọn địa điểm xây dựng khu nhà ở xã hội phù hợp với điều kiện từng khu vực quận huyện trong thành phố.

Từ khóa: Quy hoạch; Quản lý đô thị; Chính sách; Nhà ở xã hội.

Nhận ngày 30/82013, chỉnh sửa ngày 15/9/2013, chấp nhận đăng 30/9/2013

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
20-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học