Xác định tải trọng cầu trục tác dụng lên nhà công nghiệp một tầng theo EN 1991-3

  • Đinh Văn Thuật Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Long Viện Quy hoạch và Giao thông vận tải, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, , 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Đặng Việt Hưng Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: EN 1991-3, hệ số động, tải trọng bánh xe, gia tốc cầu trục, gia tốc xe con, cầu trục bị lệch hướng, tải trọng cầu trục, nhà công nghiệp một tầng

Tóm tắt

Bài báo trình bày các bước xác định tải trọng cầu trục tác dụng lên nhà công nghiệp một tầng theo EN 1991-3, bao gồm việc xác định: (i) tải trọng lớn nhất và nhỏ nhất tại các bánh xe cầu trục truyền lên ray theo phương đứng tương ứng với trọng lượng của cầu trục, xe con và vật nâng, cũng như vị trí của xe con và (ii) tải trọng lớn nhất tại các bánh xe cầu trục tác dụng theo phương ngang tương ứng với gia tốc của cầu trục, gia tốc của xe con và cầu trục bị lệch hướng. Bên cạnh đó, một số ví dụ tính toán khảo sát được minh hoạ cho trường hợp cầu trục có bốn bánh xe. Đồng thời, một số nhận xét được đưa ra cho việc xác định tải trọng lớn nhất theo phương đứng và phương ngang tại các bánh xe, cũng như việc xác định tải trọng cầu trục tác dụng lên cột khung. Kết quả tính đã chỉ ra rằng tải trọng cầu trục tác dụng lên cột khung theo phương ngang nhà do cầu trục bị lệch hướng có giá trị lớn hơn khá nhiều so với các trường hợp do gia tốc của cầu trục và gia tốc của xe con gây ra.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
25-02-2024
Chuyên mục
Bài báo khoa học