Nghiên cứu ứng dụng bêtông geopolymer cho cầu dầm liên tục bê tông cốt thép dự ứng lực

  • Nguyễn Bình Hà Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Quốc Bảo Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Vũ Thành Quang Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: geopolymer, tro bay, xỉ lò cao, cầu, cường độ nén, môđun đàn hồi

Tóm tắt

Tóm tắt

Khi nguồn phế thải công nghiệp (tro bay và xỉ lò cao) từ các nhà máy nhiệt điện và ngành công nghiệp luyện kim ngày càng gia tăng thì nhu cầu xử lý các phế thải này cũng ngày một lớn. Hiện nay, các phế thải này chủ yếu được chôn lấp và chỉ một phần rất nhỏ được tái chế. Do vậy, ứng dụng bêtông geopolymer sử dụng chất kết dính thân thiện với môi trường (tro bay, xỉ lò cao và chất hoạt hóa) mà không sử dụng xi măng poóc lăng truyền thống hiện đang được quan tâm nghiên cứu. Các nghiên cứu gần đây đều chỉ ra rằng loại bêtông này có nhiều đặc tính cơ lý tương tự như bêtông sử dụng xi măng poóc lăng truyền thống, ngoài ra nó còn có một số tính chất ưu việt hơn về co ngót, từ biến, khả năng chống ăn mòn,… Bài báo này đề cập đến khả năng ứng dụng bêtông geopolymer trong thiết kế và xây dựng dầm cầu dự ứng lực nhịp liên tục.

 

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-05-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học