Nghiên cứu ứng dụng máy bay không người lái trong xác định kích thước và thể tích bể chứa nổi

  • Hà Thị Hằng Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Vũ Đình Chiều Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Lương Ngọc Dũng Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Thu Huyền Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Vũ Ngọc Quang Khoa Công trình, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, 54 phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, Hà Nội
  • Dương Công Hiếu Viện công nghệ Trắc địa xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: kích thước, thể tích, bể chứa, UAV, toàn đạc điện tử

Tóm tắt

Ngày nay, các thiết bị máy bay không người lái (Unmanned Aerial Vehicle - UAV) được ứng dụng trong nhiều ngành bởi thời gian bay chụp nhanh, phạm vi khảo sát rộng, chủ động về thời gian, hình ảnh có độ phân giải không gian cao, chi phí thấp và có thể giảm thiểu nguy hiểm cho con người ở những khu vực khó tiếp cận. Nghiên cứu này sử dụng thiết bị UAV Phantom 4 Pro trong xác định kích thước và thể tích bể chứa nước với số lượng 10 điểm khống chế mặt đất và ở hai độ cao bay chụp khác nhau. Kết quả xác định từ dữ liệu bay chụp từ UAV cũng được so sánh và kiểm chứng bởi số liệu đo trực tiếp ngoài hiện trường bằng máy toàn đạc điện tử Trimble M1. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy sai số ước tính thể tích bể chứa lần lượt đạt là 0,1% và 1,4% ở độ cao bay chụp 36,9 m; là 0,4% và 1,7% ở độ cao bay chụp 66,1 m. Qua đó, chứng minh rằng UAV có thể ứng dụng hiệu quả trong xác định kích thước và thể tích các bể chứa nổi có cấu trúc đơn giản với đường kính đồng nhất cũng như bổ sung thêm một phương pháp xác định mới bên cạnh các công nghệ truyền thống.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
29-07-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học