Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp – Chặng đường 65 năm đầy tự hào

  • Đoàn Định Kiến Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Ngô Văn Quỳ Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Văn Sơn Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Ngọc Linh Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Phạm Thanh Tùng Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp là một trong 14 khoa của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, có tiền thân là Khoa Xây dựng trường Đại học Bách khoa Hà Nội (1956-1966) và Khoa Xây dựng trường Đại học Xây dựng (1966-nay). Lịch sử của Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (XDDD&CN) gắn liền với lịch sử của hai Khoa này.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-10-2021
Chuyên mục
Thông tin Khoa học và Công nghệ