Quay trở lại bài viết chi tiết Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp – Chặng đường 65 năm đầy tự hào Tải về Tải tệp PDF