Quản lý hệ thống cơ điện công trình sử dụng công nghệ tăng cường thực AR và mô hình thông tin công trình BMI

  • Nguyễn Thanh Bản
  • Trần Anh Binh
  • Trần Duy Vũ
  • Nguyễn Nhật Ninh

Tóm tắt

Bài báo trình bày phương pháp sử dụng và kết hợp công nghệ tăng cường thực (AR-Augmented Reality) và công nghệ mô hình thông tin công trình (BIM - Building Information Modelling) để đưa ra một quy trình tích hợp thông tin hệ thống cơ điện (M&E - Mechanical & Electrical) cho công trình, từ đó xây dựng một phần mềm chạy trên thiết bị di động giúp đơn giản hóa quá trình quản lý hệ thống cơ điện trong công trình. Phương pháp cho phép người kỹ sư có thể tích hợp nhiều thông tin cho hệ thống M&E như kích thước đường ống, hãng sản xuất, lịch bảo trì, thời gian thay thế… vào mô hình BIM, sau đó hiển thị các thông tin đó trong phần mềm chạy trên thiết bị di động mà nhóm tác giả lập trình. Phần mềm còn cho phép người dùng chọn các thành phần trong hệ thống M&E và hiển thị, thay đổi thông tin của chúng trong quá trình vận hành. Nhóm tác giả sử dụng Vuforial SDK (Sofware Development Kit) để xử lý nhận dạng, nạp và hiển thị mô hình BIM, bên cạnh đó sử dụng Unity 3D Engine xây dựng ứng dụng đa nền tảng, phần mềm Autodesk Revit thiết kế mô hình thông tin công trình BIM.

Từ khóa: Tăng cường thực tế, mô hình thông tin công trình, quản lý hệ thống cơ điện.

Nhận ngày 29/3/2017, chỉnh sửa ngày 26/4/2017, chấp nhận đăng 30/5/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-10-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học