Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt khi tiện vật liệu sus 304

  • Phạm Thị Minh Huệ
  • Phạm Minh Thế

Tóm tắt

Thép không gỉ hay còn gọi là inox là một loại thép hợp kim chứa Cr (với hàm lượng Cr tối thiểu 10,5% khối lượng). Khi hàm lượng Cr đủ cao, trên bề mặt nó sẽ hình thành một lớp màng thụ động oxit crom có tác dụng ngăn cản quá trình tạo gỉ và ăn mòn vào lớp vật liệu. Chính nhờ đặc điểm đó mà thép không gỉ được dùng nhiều trong chế tạo đồ gia dụng, chế tạo thiết bị dùng trong lĩnh vực y tế. Loại vật liệu này có độ dẻo cao, nhiệt phát sinh lớn nên quá trình cắt có những hiện tượng xảy ra với mức độ và tần xuất khác nhiều so với khi gia công kim loại khác. Điều đó đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng bề mặt sau khi gia công, độ bền dụng cụ… Các kết quả nghiên cứu được trình bày trong bài báo này đã chỉ rõ mối quan hệ giữa chế độ cắt (V, S, t) với độ nhám bề mặt chi tiết sau khi tiện là cơ sở cho việc lựa chọn chế độ cắt khi gia công cắt gọt chi tiết chế tạo bằng SUS 304.

Từ khóa: Thép không gỉ; SUS 304; chế độ cắt; mối quan hệ; độ nhám bề mặt.

Nhận ngày 29/3/2017, chỉnh sửa ngày 26/4/2017, chấp nhận đăng 30/5/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-10-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học