Nghiên cứu sử dụng Nano-Silica thay thế Silica-fume hạn chế co nội sinh trong bê tông cường độ cao

  • Nguyễn Như Quý
  • Vũ Hải Nam

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của Nano-Silica đến sự phát triển cường độ, độ co toàn phần và co nội sinh của bê tông cường độ cao. Trong thực tế khi chế tạo bê tông cường độ cao thường kết hợp với phụ gia khoáng siêu mịn Silica-fume nhằm thúc đẩy sự phát triển cường ở độ tuổi sớm. Tuy nhiên, khi tỷ lệ nước-xi măng thấp hơn 0,40 cũng như sự có mặt của Silica-fume thì co nội sinh tăng do đó co toàn phần tăng, có khả năng gây nứt cho bê tông khi xuất hiện cản biến dạng của lớp bê tông cũ, nền đá hay chính bản thân bê tông. Nghiên cứu được thực hiện bằng cách so sánh sự phát triển cường độ, độ co toàn phần và co nội sinh của bê tông cường độ cao chỉ sử dụng xi măng Poóclăng với bê tông cường độ cao thay thế 5% xi măng bằng Silica-fume và bê tông cường độ cao thay thế 0,5%,0,7% và 0,9% xi măng bằng Nano-Silica. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự có mặt của Nano-Silica với các tỷ lệ thay thế sử dụng trong nghiên cứu có tác dụng thúc đẩy tốc độ phát triển cường độ của bê tông cường độ cao, giảm co toàn phần và co nội sinh của bê tông cường độ cao so với bê tông cường độ cao không chứa phụ gia siêu mịn và bê tông cường độ cao chứa Silica-fume.

Từ khóa: Bê tông cường độ cao; Nano-Silica; co nội sinh; co toàn phần.

Nhận ngày 21/02/2017, chỉnh sửa ngày 12/4/2017, chấp nhận đăng 30/5/2017

 

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-10-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học