Nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ cao độ chảy cao trong điều kiện thực tế

  • Nguyễn Như Quý

Tóm tắt

Bê tông cường độ cao độ chảy cao (BTCĐCĐCC) ngày càng được sử dụng rộng rãi trong xây dựng nhà siêu cao tầng trên thế giới. Ở Việt Nam loại bê tông này mới được được sử dụng tại một vài công trình như dự án Keangnam Hanoi Landmark Tower do Hàn Quốc chế tạo. Một số công trình nghiên cứu đã công bố liên quan đến BTCĐCĐCC cuả các tác giả trong nước mới chỉ dừng lại trong phòng thí nghiệm. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ cao đạt được trong điều kiện sử dụng nguyên vật liệu và thiết bị công nghệ thực tế tại nhà máy bê tông thương phẩm của Công Ty TRANSMECO (Bộ Giao thông Vận tải) với chỉ tiêu chất lượng độ chảy loang > 600 mm, cường độ tuổi 28 ngày đạt > 70 MPa, cường độ tuổi 56 ngày đạt > 75 MPa không phân tầng tách nước.

Từ khóa: Bê tông cường độ cao độ chảy cao.

Nhận ngày 25/3/2013, chỉnh sửa ngày 10/4/2013, chấp nhận đăng 30/6/2013

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
19-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học