Ứng dụng công nghệ CAD/CAM trong tạo hình bề mặt xoắn vít Arsimet trên máy CNC 5 trục

  • Nguyễn Quốc Dũng
  • Bùi Lê Gôn

Tóm tắt

Ở nước ta hiện nay, việc gia công tạo hình các bề mặt xoắn vít chủ yếu được thực hiện bằng phương pháp cắt gọt truyền thống trên các máy tiện hoặc máy phay vạn năng với các loại dao cắt định hình. Phương pháp này chỉ có thể gia công được các bề mặt xoắn vít với profile đơn giản, bước không đổi và thường đòi hỏi phải thiết kế - chế tạo dao định hình. Do phụ thuộc vào việc gá đặt dao, profile của lưỡi cắt,... nên độ chính xác và năng suất gia công thấp. Bài báo này trình bày một phương pháp gia công bề mặt xoắn vít Arsimet trên máy phay CNC 4÷5 trục bằng dao phay ngón với sự trợ giúp của các phần mềm CAD/CAM. Trình tự gia công gồm bốn bước: 1 - Mô hình hóa bề mặt xoắn vít bằng CAD. 2 - Ứng dụng CAM để sinh chương trình NC. 3 - Gia công tạo hình bề mặt xoắn vít Arsimet trên máy CNC 4÷5 trục. 4 - Ứng dụng kỹ thuật ngược với máy đo tọa độ 3 chiều (CMM) để kiểm tra độ chính xác. Phần thực nghiệm được tiến hành với mô hình bề mặt xoắn vít Arsimet thiết kế trên Inventor, gia công tạo hình trên máy CNC DMU100 với trợ giúp của phần mềm TOP SOLID. Mẫu chế thử được kiểm tra profile và bước trên CMM Brown& Sharp 544. Kết quả chế thử bước đầu cho thấy sự ưu việt của phương pháp và hy vọng có thể triển khai ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn.

Từ khóa: Bề mặt xoắn vít; máy đo tọa độ; CAD/CAM, CNC.

Nhận ngày 05/8/2013, chỉnh sửa ngày 30/8/2013, chấp nhận đăng 30/9/2013

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
20-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học