So sánh khả năng chịu lực của xà gồ thành mỏng tiết diện dạng chữ c và chữ z

  • Phạm Văn Hội
  • Đỗ Quang Thành
Từ khóa: Bê tông chất lượng cao

Tóm tắt

Xà gồ thành mỏng tiết diện chữ C và chữ Z đang được dùng rộng rãi trong các công trình bằng thép ở Việt Nam, nhất là trong nhà tiền chế. Tuy nhiên trong thực tế xây dựng, xà gồ chữ Z được sử dụng phổ biến hơn xà gồ chữ C. Ngoài ưu điểm về việc xếp chồng khi vận chuyển và lắp dựng thì xà gồ chữ Z cũng chịu lực tốt hơn xà gồ chữ C có cùng diện tích tiết diện, cùng nhịp và cùng sơ đồ tính. Bài báo so sánh khả năng chịu lực của hai loại xà gồ này để làm cơ sở giải thích vì sao xà gồ chữ Z lại được sử dụng phổ biến hơn xà gồ chữ C.

Từ khóa: Xà gồ thành mỏng, tiết diện chữ C và chữ Z.

Nhận ngày 04/9/2013, chỉnh sửa ngày 25/9/2013, chấp nhận đăng 30/9/2013

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
19-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học