Nghiên cứu thiết kế sườn tăng cường ổn định cho dầm thép tiết diện chữ I cánh rỗng (HFB)

  • Phạm Văn Hội
  • Huỳnh Minh Sơn

Tóm tắt

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu giải pháp thiết kế sườn tăng cường ổn định dầm HFB (Úc). Dựa trên kết quả tính toán mômen tới hạn đàn hồi oằn vặn bên và mômen uốn thiết kế của dầm HFB có sườn tăng cường so sánh với dầm HFB không sườn, bài báo đã làm sáng tỏ tác dụng cấu tạo sườn gia cường làm tăng khả năng ổn định tổng thể oằn vặn bên cho dầm HFB. Mặt khác, việc thiết kế sườn tăng cường còn được tính toán theo các điều kiện ổn định cục bộ do chịu cắt hoặc do chịu phản lực tại các gối tựa và các điều kiện đảm bảo ổn định cho bản thân sườn. Kết quả nghiên cứu đem lại các thông số thiết kế sườn hợp lý bao gồm: Hình dạng, cách liên kết vào dầm, kích thước, mật độ, khoảng cách và cường độ thép sườn. Bài báo cũng đánh giá được hiệu quả làm tăng khả năng ổn định tổng thể oằn vặn, khả năng ổn định cục bộ của dầm HFB mà giải pháp thiết kế sườn tăng cường đem lại. Các giải pháp thiết kế mà bài báo đề xuất là sự cải tiến, góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ mới dầm HFB của Úc vào điều kiện xây dựng Việt Nam.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học