Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng khí thiên nhiên nén (CNG) trên động cơ diesel hiện hành

  • Hoàng Đình Long
  • Nguyễn Viết Thanh
  • Nguyễn Duy Tiến
  • Phạm Minh Tuấn

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm sử dụng khí thiên nhiên nén (CNG) trên động cơ diesel 1 xi lanh Kubota SKD80 theo nguyên lý cung cấp lưỡng nhiên liệu CNG-diesel cho động cơ. Động cơ được trang bị thêm hệ thống phun CNG vào đường nạp điều khiển bằng điện tử kết hợp điều khiển cả góc xoay pít tông bơm nhiên liệu diesel cao áp cho phép lập trình điều chỉnh đồng thời cả lượng phun CNG và diesel. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ CNG thay thế lớn nhất ở chế độ toàn tải đảm bảo không xảy ra kích nổ có thể đạt tới 55%-60%. Công suất động cơ vẫn được đảm bảo so với động cơ nguyên thủy trong khi suất tiêu thụ nhiên liệu giảm trên 4%, hệ số dư lượng không khí lamda ở toàn tải giảm xuống nhỏ nhất là 1,17 so với 1,22 ở động cơ nguyên thủy. Phát thải NOx giảm trên 50%, độ khói giảm hơn 10 lần, CO2 giảm trên 10% trong khi hàm lượng phát thải CO và HC tăng nhưng mức phát thải vẫn thấp hơn nhiều so với động cơ xăng. Kết quả nghiên cứu đã khẳng định việc sử dụng lưỡng nhiên liệu CNG-diesel trên động cơ diesel là giải pháp hữu hiệu để tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải NOx và khói bụi.

Từ khóa: Động cơ lưỡng nhiên liệu CNG-diesel; giảm phát thải; nhiên liệu thay thế.

Nhận ngày 10/5/2017; sửa xong 7/6/2017; chấp nhận đăng 23/6/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
04-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học