Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng khí thiên nhiên nén (CNG) trên động cơ diesel hiện hành Tải về Tải tệp PDF