Phân tích dao động của tấm FGM xốp bão hòa chất lưu chịu tải trọng di động

  • Nguyễn Văn Long Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Văn Lợi Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Văn Bình Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Hà Tĩnh, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
Từ khóa: Phân tích dao động riêng, phân tích đáp ứng động, tấm FGM xốp, bão hòa chất lỏng, lý thuyết biến dạng cắt bậc ba của Reddy, lời giải Navier

Tóm tắt

Bài báo phân tích dao động riêng và đáp ứng chuyển vị của của tấm chữ nhật đặt trên nền đàn hồi chịu tải trọng di động. Tấm làm bằng vật liệu xốp (functionally graded porous material) – FGM xốp bão hòa chất lưu. Các tính chất cơ học của vật liệu FGM xốp biến đổi trơn theo chiều dày tấm với ba dạng phân bố lỗ rỗng: đều, không đều đối xứng và không đều bất đối xứng. Phương trình chủ đạo của tấm được xây dựng dựa trên nguyên lý Hamiltion, lý thuyết đàn hồi cho vật liệu FGM xốp bão hòa chất lưu của Biot, và lý thuyết biến dạng cắt bậc ba của Reddy. Nghiệm giải tích dạng Navier được thiết lập cho bài toán tấm chịu tải trọng di động, có biên tựa khớp trên chu vi. Trong phần kết quả số, ảnh hưởng của các tham số vật liệu, tham số hình học tấm, nền đàn hồi, hệ số Skempton, vận tốc tải trọng di động đến các đặc trưng động của tấm được khảo sát. Một số kết luận từ nghiên cứu này sẽ hữu ích cho công tác tính toán, thiết kế, và ứng dụng kết cấu dạng này trong thực tế.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
24-11-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học