Quay trở lại bài viết chi tiết Phân tích dao động của tấm FGM xốp bão hòa chất lưu chịu tải trọng di động Tải về Tải tệp PDF