Động lực học không gian máy khoan nổ mìn kiểu xoay đập sử dụng dạng thức hệ nhiều vật có cấu trúc nửa kín nửa hở

  • Bùi Văn Trầm Khoa Cơ khí, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, 54 Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
  • Chu Văn Đạt Bộ môn Xe máy Công binh, Viện Kỹ thuật Cơ khí động lực, Học viện Kỹ thuật Quân sự, 236 Hoàng Quốc Việt, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Văn Quyền Khoa Cơ điện tử, Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội, 01 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Lâm Khánh Khoa Cơ khí, Trường Đại học Giao thông vận tải, 03 phố Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: máy khoan nổ mìn kiểu xoay đập, phương trình vi phân - đại số, phương pháp khử nhân tử Lagrange, ổn định hóa Baumgarte, hệ nhiều vật

Tóm tắt

Bài báo trình bày bài toán mô hình hóa và phân tích động lực học bằng phương trình Lagrange dạng nhân tử
với cơ hệ là hệ giá đỡ máy khoan nổ mìn kiểu xoay đập do Việt Nam chế tạo. Nội dung nghiên cứu trình bày
các bước xây dựng mô hình động lực học 3D, tính toán lực và các lực suy rộng tác động vào cơ hệ. Việc giải
thuật được trình bày theo phương pháp giải hệ phương trình vi phân - đại số có sử dụng các điều kiện ràng buộc ở mức gia tốc và phương pháp ổn định hóa Baumgarte. Kết quả nghiên cứu xác định chuyển vị tại điểm khảo sát, làm cơ sở đánh giá sự rung động của máy với các trường hợp tác động của ngoại lực. Từ đó khuyến cáo trong thiết kế, chế tạo và sử dụng máy khoan chế tạo trong nước.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
24-11-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học