Quay trở lại bài viết chi tiết Động lực học không gian máy khoan nổ mìn kiểu xoay đập sử dụng dạng thức hệ nhiều vật có cấu trúc nửa kín nửa hở Tải về Tải tệp PDF