Phân tích động lực học thiết bị nâng do Việt Nam chế tạo lắp trên tàu khảo sát môi trường biển

  • Bùi Văn Trầm Khoa Cơ khí - Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, số 54 phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Văn Quyền Khoa Cơ điện tử, Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Lê Văn Dưỡng Viện Cơ khí Động lực, Học viện Kỹ thuật Quân sự, 236 đường Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
  • Vũ Văn Thoại Khoa Xe máy, Trường Sĩ quan Công binh, số 229B đường Bạch Đằng, Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Từ khóa: phân tích động lực học, tàu nâng, thiết bị nâng, nâng và kéo thiết bị quan trắc biển, kéo vật dưới biển, hệ nhiều vật

Tóm tắt

Bài báo trình bày việc xây dựng mô hình và phân tích động lực học cụm thiết bị nâng lắp trên tàu biển phục vụ
khảo sát môi trường biển ứng với các trường hợp tải trọng khi nâng hạ và kéo vật trong môi trường nước biển
ở độ sâu lân cận 2,5 km. Nội dung bài báo sử dụng lý thuyết hệ nhiều vật để xây dựng mô hình động lực học,
thiết lập hệ phương trình vi phân và giải hệ phương trình bằng phương pháp số. Bài báo tập trung phân tích và
khảo sát mô hình động lực học thiết bị nâng ứng với các trường hợp cơ hệ chịu tải trọng điển hình có xét đến sự
di chuyển của tàu biển. Kết quả bài báo xác định được các thông số động lực học của cơ hệ trong quá trình làm
việc, là cơ sở để đánh giá về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng của cụm thiết bị nâng chế tạo ở Việt Nam.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-02-2024
Chuyên mục
Bài báo khoa học