Quay trở lại bài viết chi tiết Phân tích động lực học thiết bị nâng do Việt Nam chế tạo lắp trên tàu khảo sát môi trường biển Tải về Tải tệp PDF