Nghiên cứu sự phá hoại cục bộ của tấm bê tông cốt sợi chịu tải trọng nổ sử dụng mô phỏng phần tử hữu hạn

  • Nguyễn Xuân Bàng Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt, Học viện Kỹ thuật Quân sự, 236 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
  • Trịnh Thị Hiền Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức 565 đường Quang Trung, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
  • Nguyễn Thị Phương Lan Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Phạm Thái Hoàn Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: tấm bê tông cốt sợi, phá hoại cục bộ, tải trọng nổ, LS-DYNA, phần tử hữu hạn

Tóm tắt

Bài báo sử dụng phương pháp mô phỏng phần tử hữu hạn để khảo sát sự phá hoại cục bộ của tấm bê tông cốt sợi (fiber reinforced concrete – FRC) dưới tác động của tải trọng nổ. Mô hình mô phỏng phần tử hữu hạn của thí nghiệm tấm FRC chịu tác động của khối thuốc nổ được phát triển trên phần mềm LS-DYNA. Kết quả phân tích từ mô hình phù hợp với kết quả thu được từ thí nghiệm chứng tỏ mô hình phần tử hữu hạn có thể mô phỏng tương đối chính xác sự phá hoại của tấm FRC chịu tải trọng nổ. Mô hình phần tử hữu hạn được dùng để khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sự phá hoại cục bộ của tấm FRC bao gồm vật liệu, kết cấu và tải trọng. Các kết quả phân tích cho thấy rằng mỗi tham số đều có ảnh hưởng nhất định đến sự phá hoại của tấm FRC.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
24-11-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học