Quay trở lại bài viết chi tiết Nghiên cứu sự phá hoại cục bộ của tấm bê tông cốt sợi chịu tải trọng nổ sử dụng mô phỏng phần tử hữu hạn Tải về Tải tệp PDF