Ứng dụng mô hình MIKE FLOOD xây dựng bản đồ ngập lụt có xét sự thay đổi của thảm phủ, lưu vực sông Nhật Lệ

  • Nguyễn Thị Minh Tâm KhoaCông trình thủy, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trịnh Đình Lai Khoa Công trình thủy, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trịnh Công Tý Khoa Công trình thủy, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, ViệtNam
  • Đỗ Anh Đức Phòng Nghiên cứu Thủy năng & NLTT, ViệnThủy điện và năng lượng tái tạo, 8/95 phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: MIKE FLOOD, GIS, Nhật Lệ, bản đồ ngập lụt, thảm phủ

Tóm tắt

Bài báo giới thiệu kết quả xây dựng bản đồ ngập lụt lưu vực sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình, có xét đến sự thay đổi thảm phủ. Nghiên cứu sử dụng mô hình Mike Flood mô phỏng dòng chảy lũ trong lòng sông và tràn bãi, sau đó kết quả tính toán thủy lực (lớp thông tin về mực nước lũ, độ sâu ngập lớn nhất) được sử dụng để xây dựng bản đồ ngập lụt kết hợp công cụ hệ thống thông tin địa lý GIS. Ảnh viễn thám Sentinel-2 với độ phân giải không gian 10 m, thể hiện thông tin lớp sử dụng đất/thảm phủ đất, cho phép cập nhật kịp thời những biến động trên bề mặt lưu vực cho mô hình. Kết quả nghiên cứu là bản đồ ngập lụt thể hiện mức độ lũ lụt (khu vực) và độ sâu nước (hoặc cấp độ sâu nước) cùng những thống kê về diện tích ngập ứng với các cấp độ sâu ngập trước và sau khi xét đến sự thay đổi của thảm phủ. Đây là thông tin quan trọng để định lượng thiệt hại do ngập lụt và hữu ích cho các bên liên quan trong công tác quản lý rủi ro thiên tai.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
24-08-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học