Nghiên cứu xác định thời gian tắt dần sau động đất trong chuỗi tọa độ GNSS liên tục

  • Trần Đình Trọng Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Đình Huy Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, ViệtNam
Từ khóa: chuỗi tọa độ GNSS liên tục, dịch chuyển bề mặt Trái đất bằng GNSS, dịch chuyển sau động đất, thời gian tắt dần sau động đất, mô hình dịch chuyển

Tóm tắt

Quan trắc dịch chuyển bề mặt Trái đất bằng lưới các điểm đo GNSS liên tục là phương pháp phổ biến trên thế
giới, cho phép xác định chính xác các tham số dịch chuyển của bề mặt đất như tốc độ dịch chuyển, bước nhảy do động đất, dịch chuyển hậu động đất. Để xác định chính xác dịch chuyển hậu động đất, cần có mô hình mô tả được hiện tượng này và cần biết được thời gian tắt dần hậu động đất. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất phương pháp xác định thời gian tắt dần sau động đất từ mô hình chuyển động tổng hợp của chuỗi tọa độ GNSS liên tục, từ đó cho phép xác định chính xác nhất các dịch chuyển của bề mặt đất ghi nhận được trong chuỗi tọa độ GNSS liên tục như vận tốc dịch chuyển, dịch chuyển theo mùa, bước nhảy, dịch chuyển sau động đất. Phương pháp được đã được chúng tôi tính toán kiểm tra trên số liệu thiết kế và số liệu thực tế chuỗi tọa độ GNSS liên tục. Kết quả cho thấy, với số liệu thiết kế, các tham số dịch chuyển cho trước được xác định gần như đúng hoàn toàn, còn với số liệu thực tế thì các tham số dịch chuyển được xác định với độ chính xác cao và tương đương khi so sánh với các nghiên cứu tương tự.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
24-08-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học