Ứng xử nén lệch tâm của cột bê tông cốt thép bị ăn mòn được gia cường bằng tấm sợi các-bon

  • Huỳnh Xuân Tín Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Giao thông vận tải, 450-451 đường Lê Văn Việt, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Đỗ Đại Thắng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 01 đường Lê Quý Đôn, Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
  • Nguyễn Minh Long Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Từ khóa: cột bê tông cốt thép, cốt dọc và đai bị ăn mòn, nén lệch tâm, hiệu quả gia cường

Tóm tắt

Bài báo nghiên cứu thực nghiệm ứng xử nén lệch tâm của cột bê tông cốt thép (BTCT) gia cường bằng tấm sợi
các-bon (CFRP). Chương trình thực nghiệm được tiến hành trên hai mươi bốn cột BTCT kích thước cỡ trung
(200Ö200Ö800 mm) gia cường bó hông bằng tấm sợi các bon (CFRP). Thông số khảo sát bao gồm bốn mức độ ăn mòn cốt thép (cốt dọc và cốt đai không bị ăn mòn, cốt dọc không bị ăn mòn và cốt đai bị ăn mòn 15%, cốt dọc và cốt đai cùng bị ăn mòn 15%, và cốt dọc bị ăn mòn 30% và cốt đai bị ăn mòn 15%), độ lệch tâm tương đối (0,125 và 0,375) và số lớp CFRP gia cường (một và ba lớp). Kết quả thực nghiệm cho thấy tấm CFRP giúp ngăn chặn một cách hiệu quả sự suy giảm khả năng chịu nén lệch tâm của cột bởi tác động tiêu cực của việc ăn mòn cốt thép và cải thiện rõ rệt khả năng chịu nén lệch tâm của cột (lên đến 47%); hiệu quả gia cường của tấm CFRP có xu hướng tỉ lệ thuận với mức độ ăn mòn của cốt thép. Sự ăn mòn cốt thép làm giảm mạnh hiệu quả của tấm CFRP trong việc cải thiện mức độ hấp thụ năng lượng và độ dẻo dai của cột cũng như làm giảm đáng kể biến dạng cuối cùng của tấm CFRP. Hiệu quả gia cường bó hông của tấm CFRP bị suy giảm theo sự gia tăng của độ lệch tâm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
28-02-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học