Nghiệm giải tích của dầm Timoshenko FGM xốp chịu uốn có xét đến ảnh hưởng của các liên kết đàn hồi

  • Chu Thanh Bình Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Văn Long Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Minh Tú Bộ môn Sức bền vật liệu, Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; Số 55 đường Giải Phóng, Hà Nội
  • Lê Thanh Hải Bộ môn Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Khoa Xây dựng, Trường Đại học Vinh; Số 182 đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, Nghệ An
Từ khóa: liên kết đàn hồi, dầm FGM xốp, phân tích uốn, dầm Timoshenko

Tóm tắt

Trong bài báo này, các tác giả xây dựng lời giải giải tích phân tích ứng xử uốn của dầm Timoshenko bằng vật liệu FGM xốp có các liên kết đàn hồi ở hai đầu dầm. Ba quy luật phân bố lỗ rỗng của vật liệu được xem xét bao gồm: phân bố đều, phân bố đối xứng và phân bố bất đối xứng. Hệ trục tọa độ gắn với mặt trung hòa vật liệu được sử dụng nhằm đơn giản hóa các quan hệ nội lực-chuyển vị. Hệ phương trình cân bằng và điều kiện biên cho dầm được thiết lập trên cơ sở nguyên lý biến phân. Các kết quả được kiểm chứng với các kết quả đã có trong các tài liệu, trong đó các liên kết lý tưởng thông dụng là những trường hợp đặc biệt thu được. Ảnh hưởng của tham số vật liệu, hình học và độ cứng của các liên kết đàn hồi đến ứng xử tĩnh của dầm được khảo sát qua các ví dụ số.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
29-07-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học