Phân tích tác động của đại dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp xây dựng tại TPHCM

  • Phạm Vũ Hồng Sơn Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Bùi Đăng Khoa Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Trần Lê Anh Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Phạm Minh Hòa Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Nguyễn Thị Anh Thư Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Từ khóa: COVID-19, doanh nghiệp xây dựng, tác động, đại dịch, coronavirus

Tóm tắt

Đại dịch COVID-19 đã tác động đáng kể đến nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Xây dựng là một phần quan trọng của ngành Xây dựng hầu hết đều bị ảnh hưởng trầm trọng với các nguyên nhân chủ yếu đến từ: chuỗi cung ứng trì trệ, chi phí mua nguyên vật liệu, thuê máy móc, vật tư không ổn định, hàng loạt các công trình bị trì hoãn do người lao động bị nhiễm virus. Nghiên cứu này hướng đến việc xác định các tác động của đại dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp Xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh, những trở ngại mà người làm xây dựng đang gặp phải. Một cuộc khảo sát được thực hiện với các đối tượng là các cá nhân và chuyên gia trong lĩnh lực xây dựng. Sau khi tiến hành phân tích bằng phần mềm SPSS, nghiên cứu đã tìm ra 6 nhóm chính gồm 37 tác động của đại dịch COVID-19 tới các doanh nghiệp Xây dựng. Kết quả khảo sát cho thấy, các tác động được chia thành 6 nhóm chính và việc thiếu người lao động trên công trường là tác động ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Xây dựng nhiều nhất.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
29-12-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học