Đánh giá tác động của Công nghệ 4.0 đến doanh nghiệp Xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  • Phạm Vũ Hồng Sơn Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Đậu Thùy Dung Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Trần Lê Anh Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Nguyễn An Nguyên Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Từ khóa: Công nghệ 4.0, doanh nghiệp xây dựng, BIM, tự động hóa

Tóm tắt

Ngày nay, với sự hỗ trợ của Công nghệ 4.0, các doanh nghiệp xây dựng đã có nhiều sự đổi mới và sáng tạo trong hoạt động. Tuy nhiên, bên cạnh các lợi ích tiềm năng vẫn còn nhiều thách thức khiến cho mức độ số hóa và tự động hóa của doanh nghiệp vẫn đang ở mức thấp. Nghiên cứu này hướng đến việc xác định các tác động mà Công nghệ 4.0 mang lại cho các doanh nghiệp xây dựng tại TP. HCM, thông qua việc tiến hành một cuộc khảo sát với các cá nhân và chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng. Dữ liệu thu về 117 phiếu phản hồi hợp lệ dựa trên 37 tác động được đưa ra trong bảng khảo sát. Sau khi phân tích, các tác động được chia thành 2 nhóm: Lợi ích (4 nhóm phụ) và Thách thức (6 nhóm phụ). Kết quả nghiên cứu đã xác định được các tác động ảnh hưởng nhất mà Công nghệ 4.0 mang lại. Từ đó, đưa ra giải pháp phù hợp giúp các doanh nghiệp xây dựng tiếp cận và áp dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp thông qua các lợi ích của Công nghệ 4.0.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
29-07-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)