Nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ cao sử dụng hàm lượng lớn tro bay của nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh

  • Nguyễn Trọng Lâm Khoa Vật liệu Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Tống Tôn Kiên Khoa Vật liệu Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Bùi Danh Đại Khoa Vật liệu Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: tro bay, bê tông cường độ cao (HSC), bê tông hàm lượng lớn tro bay (HVFAC), tính công tác, cường độ chịu nén, tốc độ phát triển cường độ

Tóm tắt

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu khả năng chế tạo bê tông cường độ cao (HSC) sử dụng hàm lượng lớn tro bay và các loại vật liệu địa phương. Trong đó, tro bay chưa tuyển được lấy trực tiếp từ hệ thống lọc bụi của nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh, để thay thế đến 70% theo khối lượng chất kết dính trong bê tông. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi sử dụng hàm lượng tro bay cao làm tăng tính công tác của hỗn hợp bê tông. Cường độ chịu nén của bê tông ở tuổi sớm (≤ 7 ngày) giảm mạnh và tốc độ phát triển cường độ cũng giảm theo hàm lượng tro bay thay thế. Nhưng đến tuổi 28 ngày và muộn hơn cường độ chịu nén của bê tông đạt tương đương, thậm chí còn cao hơn cường độ chịu nén của cấp phối bê tông đối chứng, khi sử dụng tới 50% tro bay thay thế xi măng. Hoàn toàn có thể sử dụng đến 60% tro bay thay thế xi măng để chế tạo HSC có tính công tác tốt và cường độ chịu nén đạt 72 MPa ở tuổi 28 ngày và 80 MPa ở tuổi 90 ngày.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
17-11-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học