Nghiên cứu đánh giá khả năng bảo vệ cốt thép của bê tông cường độ cao sử dụng hàm lượng tro bay lớn tiếp xúc với nước biển

  • Bùi Thị Thanh Huyền Khoa Vật liệu Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Tống Tôn Kiên Khoa Vật liệu Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Lê Mạnh Cường Khoa Vật liệu Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Tuấn Minh Khoa Vật liệu Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Mạnh Phát Khoa Vật liệu Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: bê tông cường độ cao - HSC, tro bay - FA, bê tông hàm lượng tro bay cao - HVFAC, tro bay đốt tầng sôi tuần hoàn - CFB, tro bay đốt than phun - PC, nước biển nhân tạo - NBNT, phổ tổng trở điện hóa - EIS

Tóm tắt

Bê tông cường độ cao (HSC) có hàm lượng tro bay lớn không những đáp ứng được yêu cầu cao về cường độ và độ bền lâu trong môi trường xâm thực biển mà còn góp phần phát triển bền vững trong ngành xây dựng, giảm thiểu lượng lớn tro bay nhiệt điện đang tồn chứa gây ô nhiễm môi trường. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá khả năng bảo vệ cốt thép của HSC sử dụng tới 50% tro bay thay thế xi măng. Hai loại tro bay đốt than theo công nghệ tầng sôi tuần hoàn (CFB), và công nghệ than phun (PC) được so sánh trên các mẫu bê tông cốt thép làm việc ở các vùng ngập nước biển nhân tạo (NBNT) khác nhau. Các kết quả đo điện thế ăn mòn theo thời gian; phổ tổng trở điện hóa EIS; đường cong phân cực; áp dòng cưỡng bức theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh NT BUILD 356 và quan sát trực quan cho thấy mẫu bê tông sử dụng hàm lượng tro bay lớn có khả năng bảo vệ cốt thép tốt hơn nhiều so với bê tông không tro bay. Hơn nữa, tro bay PC làm tăng khả năng bảo vệ ăn mòn cốt thép lớn hơn so với tro bay CFB ở cả ba chế độ ngập nước.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
17-11-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học